Thứ 2, 21/06/2021

07h30: Tập huấn trực tuyến sử dụng SGK lớp 6, từ ngày 21-24/6/2021

08h00: Thanh tra công tác chuẩn bị thi tại các đơn vị (từ 21/6 đến 25/6/2021. Thành phần: TTr, GDTrH, KTKĐCL)

08h00: Họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid Tỉnh (Đ/c GĐ)

08h00: Các phòng họp Phòng rà soát công tác; chuẩn bị kế hoạch 6 tháng cuối năm và năm học 2021-2022.

14h00: Giao ban tháng toàn cơ quan

Thứ 3, 22/06/2021

07h30: Tập huấn trực tuyến Sách giáo khoa lớp 2 môn Tiếng Anh (Đ/c Mỹ - P.GĐ, GDTH)

08h00: Họp rà soát số liệu xây dựng Đề án chính sách phát triển GDMN theo Nghị định 105 tại P.họp 1 (Đ/c Mỹ - PGĐ, các Phòng: GDMN, KHTC,TCCB, GM)

08h30: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, trong trường học năm 2021 của Bộ GD&ĐT, tai Phòng họp 1 (Đ/c Thắng- PGĐ, P. CTTT- CTHSSV, P. GDTH, P.GDTrH, P.GDCN-GDTX, Ban CNTT, GM)

14h00: Họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQL cơ sở GDMN, PT giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (BGĐ, TCCB, GDTrH, GDTH, GDMN, GDCN-GDTX, VP, KHTC)

16h00: Lãnh đạo Sở nghe báo cáo kế hoạch xây dựng Đề án giáo dục Chuyên biệt - Giáo dục hòa nhập (Đ/c Mỹ - PGĐ, GDMN, QĐ)

Thứ 4, 23/06/2021

08h00: Họp BCĐ thi tốt nghiệp THPT tỉnh (QĐ, KTKĐCL)

09h30: UBND tỉnh nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo các CT, ĐA do Ngành GD&ĐT chuẩn bị (GĐ, PGĐ, CVP, LĐ các phòng: TCCB, GDTrH, KHTC và các phòng liên quan)- xe 6445

14h30: Thẩm định điều kiện thành lập Trung tâm ngoại ngữ Liên Gakko và Trung tâm ngoại ngữ Learnsmart Huế tại thành phố Huế (TCCB, QĐ)

14h30: Dự Tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh xuất sắc năm học 2020-2021 tại huyện Phú Lộc (Đ/c GĐ, GM) - xe 6445

15h00: Họp chuẩn bị thực hiện hoạt động "Tổ chức hội thi về giảm nhẹ BĐKH ở các trường THCS và THPT" tại Sở KH&ĐT (Chuyên viên phụ trách, Kế toán Sở)

Thứ 5, 24/06/2021

08h00: Họp Ban nhân sao Đề thi tốt nghiệp THPT (LĐ, QĐ, KTKĐCL)

14h00: Kiểm tra điều kiện Khu cách li làm đề và các điểm thi (LĐ, Ban CSVC) - xe 6445

Thứ 6, 25/06/2021

09h00: Gặp mặt Báo chí thông tin về tình hình GD&ĐT tại hội trường Sở (GĐ, PGĐ, CTCĐ; LĐ: VP, KHTC và LĐ các phòng ban)

14h00: Họp Ban chỉ đạo Đề án GD khuyết tật (QĐ).

Thứ 7, 26/06/2021

08h00: Ban nhân sao Đề thi làm việc từ 26/6/2021 đến 8/7/2021 (QĐ).

09h00: Bộ GD&ĐT giao đề cho các địa phương (LĐ, Ban Đề; KTKĐCL và VP)

Chủ nhật, 27/06/2021