Thứ hai, ngày 27/06/2022

Trang thông tin "Ngày pháp luật"

Cập nhật lúc : 17:44 28/11/2014  

Luật Giáo dục
Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005

Click vào đây

Số lượt xem : 2585