Thứ tư, ngày 25/05/2022

Trang thông tin "Ngày pháp luật"

Cập nhật lúc : 18:00 28/11/2014  

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.

Click vào đây

Số lượt xem : 723