Thứ sáu, ngày 14/05/2021

Tin tức

Cập nhật lúc : 18:53 24/05/2020  

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trường THPT Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 23/5, Trường THPT Hai Bà Trưng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề "NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ; PHÁT HUY TINH THẦN ĐOÀN KẾT, SỨC MẠNH CỦA HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM; XÂY DỰNG TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG THÀNH MỘT ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO".


Năm năm qua, bên cạnh những thuận lợi từ những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực của công cuộc đổi mới mang lại, đất nước ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức trong tiến trình hội nhập và phát triển. Trong bối cảnh đó, chi bộ trường THPT Hai Bà Trưng đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Trường THPT Hai Bà Trưng đã lãnh đạo đơn vị đạt được những kết quả quan trọng. Trong công tác chuyên môn, Chi bộ đã tập trung chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên. Qua đó, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có 2 tiến sĩ, 1 trường hợp đang học nghiên cứu sinh. 

Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức và lối sống được chi bộ tiến hành trên cơ sở phối, kết hợp chặt chẽ, tập trung vào đổi mới hình thức hoạt động, thu hút sự tham gia đông đảo của các bộ, giáo viên và học sinh. Chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn được nâng cao. Chi bộ đã chú ý đến vấn đề then chốt: xây dựng đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Không ngừng học tập tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng dẫn của cấp trên, chi bộ quan tâm đến công tác tuyên truyền vận động thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng và lãng phí. Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu và lý tưởng của Đảng, không ngừng quan tâm đến quá trình tu dưỡng đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên và học sinh. Chi bộ đã triển khai những đợt sinh hoạt chính trị một cách thường xuyên và ngày càng mở rộng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,.

Nhìn chung, nhiệm kỳ qua chi bộ đã thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Tuy vậy, chi bộ vẫn chưa thật sự sát sao trong chỉ đạo hoạt các đoàn thể; công tác phát triển đảng và xây dựng Đảng chưa đạt mục tiêu đề ra; chưa kiên quyết trong chỉ đạo đánh giá xếp loại giáo viên.

Những năm tới, hòa bình, hợp tác, hội nhập và phát triển vẫn là xu thế lớn của thế giới. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục những âm mưu "diễn biến hòa bình" để chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 29 (khóa XII) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác đã tạo ra được những chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về nhận thức cũng như hành động, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, giáo viên và quản lý giáo dục được nêu cao, tăng cường định hướng nghề tương lai cho học sinh. Đảng bộ, nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54/NQ-TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức đó sẽ tác động đến tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trường THPT Hai Bà Trưng trong giai đoạn 2020-2025.

Trong đại hội lần này cũng đề ra các mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết nhất trí trong đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác điều hành, quản lý giáo dục; xây dựng trường THPT Hai Bà Trưng thành một thương hiệu giáo dục ngày càng cao. Phấn đấu nâng thành Đảng bộ trong nhiệm kỳ. Đó là, hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời gian tới. Trình độ trên chuẩn của giáo viên đạt trên 50%. Duy trì tỷ lệ 100% cán bộ giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và trên 10% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp hàng năm. Duy trì tỷ lệ 0,0% học sinh bỏ học do hoàn cảnh. Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu Học sinh giỏi toàn diện trên 40%. Học sinh xếp loại Tốt về Hạnh kiểm đạt trên 90%. Có nhiều đề tài khoa học của học sinh đạt giải. Cải thiện và duy trì vị trí trong tốp 200 trường có học sinh đỗ Đại học điểm cao. Phấn đấu ngày càng nhiều học sinh đỗ thủ khoa trường, ngành. Duy trì vị trí trong top 100 trường được xét tuyển thẳng vào ĐHQG. Duy trì vị thứ xếp hạng trong kỳ thi học sinh Giỏi của Tỉnh, phấn đấu nâng dần số lượng giải Nhất, Nhì. Có học sinh tham gia đội dự tuyển Quốc gia. Xây dựng các đoàn thể trong nhà trường đạt vững mạnh xuất sắc. Tiếp tục được công nhận trường chuẩn QG giai đoạn 2020-2025. Phấn đấu kết nạp từ 01 đến 02 đảng viên mới mỗi năm; có học sinh được kết nạp Đảng. Phấn đấu được công nhận "Trong sạch vững mạnh" hàng năm. Không có cán bộ, giáo viên, đảng viên vi phạm kỷ luật. Phấn đấu thành Đảng bộ trong những năm đầu của nhiệm kỳ.

Đại hội cũng nhận được sự chúc mừng của cấp trên và đồng chí Phó bí thư thường trực Thành ủy Huế - Nguyễn Xuân Hòa đại diện lãnh đạo Thành ủy đã phát biểu chỉ đạo sâu sát, trọng điểm phù hợp với đặc điểm của nhà trường trong điều kiện kinh tế-chính trị của Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn hiện nay. 

Đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 5 đồng chí vào cấp ủy, bầu các chức danh bí thư, phó bí thư Chi bộ. Thầy giáo Ngô Đức Thức, Hiệu trưởng nhà trường tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ Trường THPT Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh trong đại hội:Số lượt xem : 182

Chưa có bình luận nào cho bài viết này