Thứ sáu, ngày 14/05/2021

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:06 01/09/2020  

Thông báo về việc trả hồ sơ học sinh khối 12, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận kết quả thi TN THPT năm 2020SỞ GD&ĐT TT.HUẾ

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG

Số …/TB-HBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Huế, ngày 31 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc trả hồ sơ học sinh khối 12, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời,

giấy chứng nhận kết quả thi TN THPT năm 2020.

 

Nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh khối 12 năm học 2019 – 2020;  lịch nhận hồ sơ tại phòng Học vụ:

Thời gian như sau:

Thứ năm ngày 03/09/2020

Thứ sáu ngày 04/09/2020

7h30 – 8h15: lớp 12A1

7h30 – 8h15: lớp 12A8

8h15 – 9h00: lớp 12A2

8h15 – 9h00: lớp 12A9

9h00 – 9h45: lớp 12A3

9h00 – 9h45: lớp 12A10

09h45 – 10h30: lớp 12A4

09h45 – 10h30: lớp 12B

13h30 – 14h15: lớp 12A5

13h30 – 14h15: lớp 12D1

14h15 – 15h00: lớp 12A6

14h15 – 15h00: lớp 12D2

15h00 – 15h45: lớp 12A7

15h00 – 15h45: lớp 12D3

15h45 – 16h30: dự phòng

15h45 – 16h30: dự phòng

Lưu ý: Khi đi nhớ mang theo:

+ Nếu người đi nhận là học sinh: Mang theo phiếu số 2 hoặc thẻ dự thi.

+ Nếu người đi nhận thay: Mang theo CMND người đi nhận và giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm thông báo này) của học sinh ủy quyền cho người đi nhận có đóng dấu của cơ quan thẩm quyền (tư pháp của UBND cấp xã trở lên hoặc phòng công chứng nhà nước) và phiếu số 2 hoặc thẻ dự thi.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Ngô Đức Thức

- Ban giám hiệu;

để chỉ đạo thực hiện

- Học vụ

để điều hành thực hiện

- Niêm yết, lưu.

Tải file

Số lượt xem : 176

Chưa có bình luận nào cho bài viết này