Thứ sáu, ngày 14/05/2021

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:14 04/09/2020  

Thông báo số 1: về việc điều chỉnh thời gian triển khai công tác điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2020.SỞ GD&ĐT TT.HUẾ

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG

Số …/TB-HBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Huế, ngày 04 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian triển khai công tác điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2020.

 

Để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 của cả nước và thí sinh ở các địa phương phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 3313/BGDĐT-GDĐH ngày 28/8/2020 và công văn số 1933 /SGDĐT-GDCN-GDTX của Sở giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020. Thực hiện kế hoạch của Bộ GDĐT và Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, Trường THPT Hai Bà Trưng thông báo đến các em học sinh khối 12 năm học 2019 – 2020 và quý vị phụ huynh về thời gian thay đổi các nội dung của lịch công tác tuyển sinh vào đại học, cao đẳng liên quan đến học sinh lớp 12 đã tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Cụ thể như sau:

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực

hiện tại CV 1778 của Bộ GD&ĐT

Thời gian được điều chỉnh

 

1.

Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu  vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe

Vụ GDĐH

Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ Pháp chế, các trường

Dự kiến trước ngày 7/9

Trước ngày  17/9

 

 

2.

Các trường điều chỉnh,  công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường

 

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH

Dự kiến trước ngày 8/9

Trước ngày 18/9

 

3.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức  trực tuyến

Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ

Vụ GDĐH Cục CNTT Sở GDĐT

Dự kiến từ 9/9 đến 17 giờ 00 ngày 16/9

Từ 19/9 đến 17 giờ 00

ngày 25/9

 

4.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT

Thí sinh, Điểm

thu nhận hồ sơ

Vụ GDĐH Cục CNTT Sở GD ĐT

Dự kiến từ 9/9

đến 17 giờ 00 ngày 18/9

Từ 19/9 đến 17 giờ 00

ngày 27/9

 

 

5.

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu)

Thí sinh

Điểm thu nhận hồ sơ

Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 20/9

Trước 17 giờ 00 ngày 29/9

 

 

6.

Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Sở GDĐT,

Điểm thu nhận hồ sơ

Thí sinh

Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 21/9

Trước 17 giờ 00 ngày 30/9

 

7.

Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH, Cục CNTT, Cục QLCL, Vụ GDTH,

Vụ GDTX

Dự kiến từ 24/9 đến 17 giờ 00 ngày 26/9

Từ ngày 02/10 đến 17 giờ 00 ngày 04/10

8.

Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH

Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 27/9

Trước 17 giờ 00 ngày 05/10

 

9.

Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1

Thí sinh, Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH

Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 3/10

(tính theo dấu bưu điện)

Trước 17 giờ 00 ngày 10/10 (tính

theo dấu bưu điện)

 

10.

Các trường cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của

Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

 

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH Cục CNTT

Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 7/10

Trước 17 giờ 00 ngày 14/10

 

11.

Các trường xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ

sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển)

 

Trường

Vụ GDĐH Cục CNTT Cục QLCL

Dự kiến từ ngày 8/10

Từ ngày 15/10

Học sinh tải mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng ở website trường và nộp tại trường theo thời gian quy định ở trên nếu có nhu cầu thay đổi nguyện vọng bằng phiếu.

Nơi nhận:

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Ngô Đức Thức

- Ban giám hiệu;

để chỉ đạo thực hiện

   

- Học vụ

để điều hành thực hiện

   

- Niêm yết, lưu.

 

 

Tải file

Số lượt xem : 235

Chưa có bình luận nào cho bài viết này