Thứ sáu, ngày 14/05/2021

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:07 01/09/2020  

Thông báo về đăng ký tham dự cuộc thi Học bổng nhân tài năm học 2020-2021SỞ GD&ĐT TT.HUẾ

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG

 

Số: ….. TB/HBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Huế, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v tham gia cuộc thi “Học bổng nhân tài năm học 2020-2021”

Gửi: Học sinh toàn trường.

Được sự nhất trí của Ban giám hiệu, Tập đoàn Việt Nam hiếu học tổ chức cuộc thi “Học bổng nhân tài năm học 2020-2021” cho học sinh nhà trường, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- Thời gian tổ chức thi: sẽ có thông báo cụ thể sau.

- Thời gian làm bài và cấu trúc bài thi: 70 phút (gồm 02 phần: Nghe và Đọc hiểu).

2. Địa điểm: sẽ có thông báo cụ thể sau.

3. Thông tin về thể lệ cuộc thi:

- Đăng ký dự thi: Học sinh đăng ký theo mẫu đính kèm ở trang sau Thông báo này.

- Hạn cuối đăng ký: Ngày 07/9/2020 (GVCN nộp trực tiếp cho thầy Khánh Phong).

- Bài thi đạt từ 228/265 điểm trở lên đủ điều kiện nhận học bổng của chương trình.

4. Lợi ích:

- Học sinh đăng ký được miễn phí dự thi.

- Học sinh trúng tuyển được nhận tài trợ học bổng cho những năm học trung học và đại học tại Mỹ, Anh, Úc, Canada, Hà Lan.

- Được đảm bảo học bổng từ 50-100% học phí cho tất cả các năm học trung học và học bổng 70-120% học phí trong 4 năm học đại học tại Mỹ.

- Năm học 2019-2020, có 80 học sinh đủ điều kiện để tham gia chương trình với mức học bổng tối thiểu là 1,100,000 đồng.

Vậy, nhà trường thông báo để các em học sinh quan tâm, đăng ký dự thi!

Nơi nhận:

- Học sinh toàn trường;

- Đăng web, thông báo, lưu VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Khánh Phong

Số lượt xem : 298

Chưa có bình luận nào cho bài viết này