Thứ sáu, ngày 14/05/2021

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:00 23/04/2021  

Kế hoạch thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT lần thứ 2 năm học 2020-2021SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG

Số ......./KH-HBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày ..... tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT lần thứ 2 năm học 2020-2021

     1. Lịch thi:

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ gọi học sinh vào phòng thi

Giờ bắt đầu phát đề cho học sinh

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ thu bài

13/5/2021

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7h15

7h30

7h35

9h35

Chiều

Toán

90 phút

14h10

14h25

14h30

16h00

14/5/2021

Sáng

Bài thi KHTH

Bài thi KHXH

150 phút

 

Vật lý

Lịch sử

50 phút

7h15

07h30

07h35

08h25

Hóa học

Địa lý

50 phút

 

08h35

08h40

09h30

Sinh học

GDCD

50 phút

 

09h40

09h45

10h35

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14h10

14h25

14h30

15h30

2. Lưu ý:

     + Đây là kỳ thi bắt buộc. Học sinh khối 12 thực hiện việc đăng ký và dự thi theo các yêu cầu chung của nhà trường:

     + Các bài thi bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi tổ hợp mà học sinh đã đăng ký.

     + Học sinh dự thi xem danh sách phòng thi, số báo danh tại bảng thông báo trước ngày thi 01 ngày.

     + Học sinh khiếm thị không tham gia dự thi.

     + Trong khi tổ chức thi, các khối còn lại vẫn học bình thường theo TKB.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Ngô Đức Thức

- Ban giám hiệu;

để điều hành

- Tổ trưởng chuyên môn, Tổ trưởng Văn phòng;

để thực hiện

- Niêm yết tại P.Giáo vụ, P.Giáo viên;

để thông báo

- Web trường, bảng thông báo dành cho học sinh;

- Lưu.

Số lượt xem : 367

Chưa có bình luận nào cho bài viết này