Thứ sáu, ngày 14/05/2021

Thông báo

Cập nhật lúc : 07:45 17/11/2020  

Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ 1; năm học 2020 - 2021; Có điều chỉnhSỞ GD&ĐT TT.HUẾ

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG

Số ……. /KH-HBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Huế, ngày 14 tháng 11 năm 2020

KẾ HOẠCH

ĐIỀU CHỈNH LỊCH TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020-2021

1. Môn và lịch và kiểm tra

Thứ/Ngày

Buổi

Khối

Môn/Tổ hợp môn

Thời gian làm bài

Hình thức làm bài

Giờ tập trung học sinh

Giờ phát đề

Tính giờ làm bài

Thu bài

17/11/20

Sáng

12

Ngữ văn

90’

TL

7h15

7h30

7h35

9h05

Ngoại ngữ 1

45’

TN

9h20

9h35

9h40

10h25

Chiều

11

Ngữ văn

90’

TL

13h30

13h45

13h50

15h20

Ngoại ngữ 1

45’

TN+TL

15h35

15h50

15h55

16h40

18/11/20

Sáng

10

Ngữ văn

90’

TL

7h15

7h30

7h35

9h05

Ngoại ngữ 1

45’

TN+TL

9h20

9h35

9h40

10h25

Chiều

12

Toán

60’

TN

13h30

13h45

13h50

14h50

11

Toán

60’

TN

15h20

15h35

15h40

16h40

19/11/20

Sáng

10

KHTN

Vật lý

45’

TN

7h15

7h30

7h35

8h20

Hóa học

45’

TN

8h30

8h40

8h45

9h30

Sinh học

45’

TN

9h40

9h50

9h55

10h40

Chiều

11

KHTN

Vật lý

45’

TN

13h30

13h45

13h50

14h35

Hóa học

45’

TN

14h45

14h55

15h00

15h45

Sinh học

45’

TN

15h55

16h05

16h10

16h55

20/11/20

Sáng

10

Toán

60’

TN

7h15

7h30

7h35

8h35

21/11/20

Sáng

12

KHTN

Vật lý

45’

TN

7h15

7h30

7h35

8h20

Hóa học

45’

TN

8h30

8h40

8h45

9h30

Sinh học

45’

TN

9h40

9h50

9h55

10h40

Chiều

11

KHXH

Lịch sử

45’

TN

13h30

13h45

13h50

14h35

Địa lý

45’

TN

14h45

14h55

15h00

15h45

GDCD

45’

TN

15h55

16h05

16h10

16h55

23/11/20

Sáng

12

KHXH

 

Lịch sử

45’

TN

7h15

7h30

7h35

8h20

Địa lý

45’

TN

8h30

8h40

8h45

9h30

GDCD

45’

TN

9h40

9h50

9h55

10h40

Chiều

10

KHXH

Lịch sử

45’

TN

13h30

13h45

13h50

14h35

Địa lý

45’

TN

14h45

14h55

15h00

15h45

GDCD

45’

TN

15h55

16h05

16h10

16h55

 2. Một số lưu ý:

- Học sinh xem danh sách phòng thi và SBD tại bảng thông báo trước buổi thi 01 ngày; có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi tối thiểu 15’.

- Học sinh khiếm thị không tham gia kiểm tra (GVBM chủ động đánh giá, cho điểm).

- Đề kiểm tra được phát đến từng HS. Nhà trường chuẩn bị giấy làm bài tự luận, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp cho HS.

Nơi nhận:

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Ngô Đức Thức

- Ban giám hiệu;

để chỉ đạo thực hiện

   

- TTCM, TTVP;

để điều hành thực hiện

   

- Đăng website của trường, niêm yết, lưu.

 

Số lượt xem : 1025

Chưa có bình luận nào cho bài viết này