Thứ ba, ngày 29/09/2020

Thông báo

Cập nhật lúc : 07:56 09/09/2020  

Kế hoạch kiểm tra chất lượng đầu năm; năm học 2020 - 2021SỞ GD&ĐT TT.HUẾ

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG

Số ……. /KH-HBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Huế, ngày 14 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM; NĂM HỌC 2020-2021

1. Môn và lịch kiểm tra:

 

Thứ/Ngày

Buổi

Khối

Môn/Tổ hợp môn

Thời gian làm bài

Hình thức làm bài

Giờ phát đề

Tính giờ làm bài

Thu bài

05/10/2020

Sáng

12

Ngữ văn

15’

TL

7g00

7g05

7g20

Ngoại ngữ 1

15’

TN

7g30

7g40

7g55

10

Ngữ văn

15’

TL

8g25

8g35

8g50

Ngoại ngữ 1

15’

TN

9g00

9g10

9g25

Chiều

11

Ngữ văn

15’

TL

14g00

14g05

14g20

Toán

15’

TN

14g30

14g40

14g55

Ngoại ngữ 1

15’

TN

15g05

15g15

15g30

06/10/2020

Sáng

12

Toán

15’

TN

7g00

7g10

7g25

Môn 4

15’

TN

7g35

7g45

8g00

10

Toán

15’

TN

8g30

8g40

8g55

Môn 4

15’

TN

9g05

9g15

9g30

2. Ghi chú:

- Khối 10 và 12: Khảo sát 04 (bốn) môn, gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 1 và Môn 4 (Ban A và B: Hóa học; Ban A1 và D: Vật lý).

- Khối 11: Khảo sát 03 (ba) môn, gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 1.

- Các môn học còn lại, GVBM tổ chức khảo sát trong thời khóa biểu theo phân phối chương trình (Hạn cuối hoàn thành điểm: trước ngày 10/10/2020).

- Mỗi phòng khảo sát có từ 24 đến 25 thí sinh được xếp theo thứ tự a, b, c trong toàn khối (trừ các phòng cuối).

- Học sinh xem danh sách phòng thi và SBD tại bảng thông báo trước buổi khảo sát 01 ngày; có mặt tại phòng khảo sát trước giờ phát đề khảo sát tối thiểu 15’.

- Học sinh khiếm thị không tham gia khảo sát (GVBM chủ động đánh giá, cho điểm).

- Kế hoạch này thay thế cho Kế hoạch số 99/KH-HBT ngày 07/9/2020 của Hiệu trưởng trường THPT Hai Bà Trưng.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Ngô Đức Thức

- Ban giám hiệu;

để chỉ đạo thực hiện

- TTCM, TTVP;

để điều hành thực hiện

- Đăng website của trường, niêm yết, lưu.

Số lượt xem : 786

Chưa có bình luận nào cho bài viết này