Thứ sáu, ngày 14/05/2021

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:35 29/01/2021  

Kế hoạch hướng dẫn thực tập sư phạm; năm học 2020 - 2021; Dành cho sinh viên trường ĐH NN HuếSỞ GD&ĐT TT.HUẾ

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG

 

Số …/KH-HBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Huế, ngày 29 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯ PHẠM

Năm học 2020-2021

Dành cho sinh viên trường Đại học ngoại ngữ Huế

I. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

Tuần

Ngày

Giờ

1

(22-27/02)

22/02

7h00

Sinh viên dự giờ chào cờ - Bắt đầu KTSP

Ban chỉ đạo (BCĐ), sinh viên (SV)

7h30

Sinh viên gặp lớp chủ nhiệm tại phòng học (khối 10)

Giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm (GVHDCN), SV

8h00

Tổ trưởng chuyên môn làm việc với sinh viên (tại phòng bộ môn)

Tổ trưởng chuyên môn (TTCM), SV

14h00

Sinh viên nghe báo cáo về trường

Thầy Khánh Phong

16h20

Sinh viên gặp lớp chủ nhiệm tại phòng học (khối 11)

GVHDCN, SV

16h35

Sinh viên dự giờ chào cờ

BCĐ, SV

23/02

 

SV viết bài tìm hiểu thực tế giáo dục

SV

SV xây dựng kế hoạch KTGD và KTCN cho cả đợt

GVHDCN, giáo viên hướng dẫn giảng dạy (GVHDGD), SV

27/02

17h00

Nạp bài tìm hiểu thực tế giáo dục (nạp tại cô Nguyễn Thị Út - Học vụ)

SV

Ghi chú: Sinh viên chủ động tìm gặp và làm việc với giáo viên hướng dẫn

2

(01-06/3)

 

 

Tiếp tục KTSP

GVHDCN, GVHDGD, SV

06/3

 

Kết thúc KTSP. Nộp kết quả KTSP (nạp tại cô Nguyễn Thị Út)

TTCM, KTCN, GVHDCN, GVHDGD

3

(08-13/3)

 

 

Bắt đầu TTSP

GVHDCN, GVHDGD, SV

4

(15-20/3)

15/3

 

Tiếp tục TTSP

GVHDCN, GVHDGD, SV

17/3

11h00

Hạn cuối nạp kết quả giữa đợt

TTCM, KTCN, GVHD

18/3

15h30

Sơ kết

BCĐ, TTCM, KTCN, GVHD, SV

5

(22-27/3)

 

 

Tiếp tục TTSP

GVHDCN, GVHDGD, SV

 

ĐHNN thăm và dự giờ SV

6

(29/3-03/4)

 

 

Tiếp tục TTSP

GVHDCN, GVHDGD, SV

03/4

 

Kết thúc TTSP

TTCM, KTCN, GVHDGD, GVHDCN, SV

7

(05-10/4)

05/4

17h00

Hạn cuối nạp kết quả

TTCM, KTCN, GVHDGD, GVHDCN

09/4

9h00

Tổng kết TTSP

BCĐ, TTCM, KTCN, GVHD, SV

10/4

 

Chia tay lớp TTCN (giờ sinh hoạt lớp)

GVHDCN, SV

Ghi chú: Công việc cụ thể có thể được điều chỉnh tùy tình hình thực tế. Thầy Cô giáo và SV theo dõi lịch công tác tuần (trên web và thông báo ở phòng giáo viên) để thực hiện.

II. PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN:

Stt

Họ tên SV

Khoa

Lớp TTCN

GVHDCN

01

Huyền Tôn Nữ Quý Tiên

SP Tiếng Anh

10A4

Nguyễn Thị Mỹ Hà

02

Trần Nguyễn Khánh Ngọc

SP Tiếng Anh

10A6

Lê Thị Thanh Quý

03

Hoàng Vũ Gia Thông

SP Tiếng Anh

10A6

Lê Thị Thanh Quý

04

Nguyễn Phương Thanh

SP Tiếng Anh

10A9

Nguyễn Lan Phượng

05

Văn Trần Gia Khanh

SP Tiếng Anh

10D3

Nguyễn Phan Hạ Lan

06

Trần Thị Minh Hằng

SP Tiếng Anh

11A5

Lê Nam Trân

07

Hoàng Thị Thương

SP Tiếng Anh

11A6

Trương Hồng Ân

08

Kahiên Phong

SP Tiếng Anh

11A9

Nguyễn Dương Tố Uyên

09

Đoàn Thiện

SP Tiếng Anh

11D3

Nguyễn Thị Khanh

10

Phan Bảo Anh

SP Tiếng Anh

11A8

Phan Thị Xuân Lan

11

Phan Thị Diệu Anh

SP Tiếng Pháp

10A1

Hán Thị Thành Vinh

12

Nguyễn Thị Thanh Diệu

SP Tiếng Pháp

10D3

Nguyễn Phan Hạ Lan

13

Trương Thị Thùy Dung

SP Tiếng Pháp

11A1

Võ Thị Mỹ Trang

14

Đặng Thị Hoài Linh

SP Tiếng Pháp

11A2

Nguyễn Thanh Tùng

15

Lê Thị Mùi

SP Tiếng Pháp

11A6

Trương Hồng Ân

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban giám hiệu:

- Lập Kế hoạch chỉ đạo thực hiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch theo quy định phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng.

- Tổng hợp kết quả TTSP, hoàn thiện báo cáo cuối đợt; Tổ chức Sơ-Tổng kết.

2. Tổ trưởng chuyên môn:

- Phân công giáo viên hướng dẫn kiến tập và thực tập giảng dạy trên cơ sở đối chiếu với phân công thực tập chủ nhiệm của nhà trường. Với KTSP: tổ chức cho SV dự 02 giờ (02 kiểu bài dạy khác nhau); Với TTSP: chỉ đạo để GVHD đánh giá 05 tiết thực dạy của SV.

- Báo cáo tình hình tổ chuyên môn cho SVTT (Chú ý các nội dung: 1. Công tác giảng dạy của GV, tổ chuyên môn [chức năng và nhiệm vụ cơ bản của GV, kinh nghiệm giảng dạy, tình hình đổi mới phương pháp giảng dạy, những hoạt động ngoại khóa…]; 2. Tình hình thực hiện chương trình, SGK; 3. Hồ sơ môn học, phòng bộ môn và thiết bị dạy học).

- Dự giờ tất cả các SV trong nhóm để rút kinh nghiệm; trao đổi với GVHDGD để đánh giá SV một cách khách quan.

- Đề xuất điểm thưởng/phạt cho sinh viên (có biên bản) theo quy định của trường ĐHNN Huế.

3. Khối trưởng chủ nhiệm:

- Thống nhất nội dung cơ bản để GVHDCN trao đổi với SV (tình hình xây dựng tập thể học sinh, kinh nghiệm giáo dục và tổ chức các phong trào thi đua trong HS…).

- Dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm của một số SV, rút kinh nghiệm và trao đổi với GVHDCN để đánh giá SV một cách khách quan.

- Đề xuất điểm thưởng/phạt cho sinh viên (có biên bản) theo quy định của trường ĐHNN Huế.

4. Giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm:

- Báo cáo tình hình lớp chủ nhiệm cho SV sau khi đã thống nhất trong khối.

- Hướng dẫn, giúp đỡ SV lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chủ nhiệm.

- Nhận xét, đánh giá kết quả KT&TTSP theo hướng dẫn của trường ĐHNN Huế (theo mẫu gửi kèm).

- Hướng dẫn, đánh giá: 02 tiết dự giờ KTSP, 03 tiết TTSP.

 

5. Giáo viên hướng dẫn giảng dạy:

- Góp ý, giúp đỡ SV năm tình hình thực hiện chương trình và những kinh nghiệm cần thiết cho thực tập giảng dạy.

- Hướng dẫn, đánh giá dự giờ KTSP (02 tiết) cho SV theo phân công của TTCM. Đánh giá 05 tiết thực dạy trong phần TTSP của SV.

- Hướng dẫn SV lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giảng dạy (chỉ cho phép SV lên lớp giảng dạy khi giáo án được phê duyệt trước 02 ngày).

- Nhận xét, đánh giá kết quả KT&TTSP theo hướng dẫn của trường ĐHNN Huế (theo mẫu gửi kèm).

6. Tổ Văn phòng:

- Chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo.

- Chuyển biểu mẫu và thu phiếu đánh giá, bài thu hoạch.

- Kế toán: Cụ thể hóa Kế hoạch tài chính theo hướng dẫn của Trường ĐHNN Huế.

Nơi nhận:

- Trường ĐHNN Huế;                  - để phối hợp

- Ban giám hiệu, TTCM, TTVP;    - để chỉ đạo thực hiện

- GVHDGD, GVHDCN;             - để thực hiện

- Đăng website, niêm yết, lưu.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Ngô Đức Thức

                                                                                                                   

Số lượt xem : 382

Chưa có bình luận nào cho bài viết này