Thứ sáu, ngày 14/05/2021

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:36 29/01/2021  

Kế hoạch hướng dẫn thực tập sư phạm; năm học 2020 - 2021; Dành cho sinh viên Khoa Sư phạm giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng ĐH Huế               SỞ GD&ĐT TT.HUẾ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số …/KH-HBT

Huế, ngày 29 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯ PHẠM

NĂM HỌC 2020-2021

Dành cho sinh viên Khoa Sư phạm giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng

Thực hiện chương trình và nhiệm vụ năm học 2020-2021, trường THPT Hai Bà Trưng triển khai công tác hướng dẫn Thực tập sư phạm (KTSP) cho sinh viên khoa Giáo dục thể chất-An ninh quốc phòng năm 2020-2021 như sau:

I. THỜI GIAN: Từ 22/02 đến 17/4/2021 (08 tuần)

Thời gian

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Tuần

Ngày

Giờ

22-27/02

22/02

6h45

Sinh viên dự giờ chào cờ buổi sáng

BCĐ, SV

7h30

Sinh viên gặp lớp chủ nhiệm (khối 10)

GVHDCN, SV

8h00

TTCM làm việc với sinh viên

TTCM, SV

14h00

Sinh viên nghe báo cáo về trường

BCĐ, SV

16h20

Sinh viên gặp lớp chủ nhiệm (khối 11)

GVHDCN, SV

16h35

Sinh viên dự giờ chào cờ buổi chiều

BCĐ, SV

Sinh viên bắt đầu tìm hiểu thực tế

GVHD, SV

01-06/3

 

 

Sinh viên bắt đầu TTSP

GVHD, SV

08-13/3

 

 

Sinh viên tiếp tục TTSP

GVHD, SV

15-20/3

 

 

Sinh viên tiếp tục TTSP

GVHD, SV

17/3

11h00

Hạn cuối nạp kết quả KTSP cho BCĐ (nạp tại cô Nguyễn Thị Út - Học vụ)

GVHD

18/3

15h30

Sơ kết TTSP

BCĐ, TTCM, KTCN, GVHD, SV

22-27/3

 

 

Sinh viên tiếp tục TTSP

GVHD, SV

29/3-03/4

 

 

Sinh viên tiếp tục TTSP

GVHD, SV

05-10/4

 

 

Sinh viên tiếp tục TTSP

GVHD, SV

09/4

17h00

Hạn cuối nạp kết quả cuối đợt cho BCĐ (nạp tại cô Nguyễn Thị Út - Học vụ)

GVHD

10/4

9h00

Tổng kết TTSP

BCĐ, TTCM, KTCN, GVHD, SV

12-17/4

 

 

Hoàn thiện hồ sơ

BCĐ

17/4

 

Sinh viên chia tay với lớp chủ nhiệm

GVHDCN, SV

Lưu ý:  - Kế hoạch cụ thể có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của nhà trường (nhà trường sẽ thông báo qua kế hoạch hoạt động từng tuần).

               - Sinh viên đến trường phải có trang phục đúng quy định.

 

II. PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN:

1. Giảng dạy:

- SV sẽ được hướng dẫn trong buổi làm việc với Tổ chuyên môn ngày 22/4/2021.

- Công tác dự giờ của sinh viên:

+ Mỗi sinh viên dự 08 tiết dạy của bạn trong toàn đợt.

+ Sinh viên phải lập đề cương trước (trình GVHD xem, duyệt) khi dự giờ, ghi nhận xét trong quá trình dự giờ vào sổ TTSP.

+ GVHD tổ chức rút kinh nghiệm để đánh giá (có ghi biên bản).

3. Chủ nhiệm:

TT

Họ và tên sinh viên

Ngành học

Thực tập chủ nhiệm lớp

Giáo viên hướng dẫn

01

Vĩnh Duy

GDANQP

10A4

Nguyễn Thị Mỹ Hà

02

Đặng Thắng

GDANQP

11A5

Lê Nam Trân

03

Hồ Văn Tuệ

GDANQP

11A9

Nguyễn Dương Tố Uyên

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban giám hiệu: Lập Kế hoạch chỉ đạo thực hiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch theo quy định phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng; Tổng hợp kết quả TTSP, hoàn thiện báo cáo cuối đợt; Tổ chức Tổng kết.

2. Tổ trưởng chuyên môn: Báo cáo tình hình tổ chuyên môn cho SVKT (Chú ý thêm các nội dung: 1. Công tác giảng dạy của GV, tổ chuyên môn; 2. Nội dung, Kế hoạch giáo dục, SGK; 3. Hồ sơ môn học); Phân công hướng dẫn TTSP; Dự giờ lên lớp của SV để thống nhất mức độ đánh giá; Đề xuất điểm thưởng/phạt cho sinh viên (có biên bản) theo quy định của khoa GDTC (+/-0,1 đến +/-0,3) trên cơ sở tham khảo ý kiến của GVHDGD và GVHDCN.

3. Giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm: Báo cáo tình hình lớp chủ nhiệm cho SVKT (Chú ý thêm các nội dung: 1. Nội dung, kế hoạch công tác chủ nhiệm; 2. Hồ sơ chủ nhiệm); Hướng dẫn SV lập và thực hiện Kế hoạch Thực tập chủ nhiệm; Đánh giá kết quả Thực tập chủ nhiệm (06 tiết cho mỗi sinh viên) theo hướng dẫn của khoa GDTC (theo mẫu gửi kèm).

4. Giáo viên hướng dẫn giảng dạy: Hướng dẫn SV lập và thực hiện Kế hoạch Thực tập giảng dạy; Đánh giá kết quả Thực tập giảng dạy của SV (06 tiết cho mỗi sinh viên) theo hướng dẫn của khoa GDTC (theo mẫu gửi kèm).

5. Tổ Văn phòng: Chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo; Chuyển biểu mẫu và thu phiếu đánh giá, bài thu hoạch; Kế toán, thủ quỹ: Cụ thể hóa Kế hoạch tài chính theo hướng dẫn của khoa GDTC.

Nơi nhận:

- Khoa GDTC;                              - để phối hợp

- Ban giám hiệu, TTCM, TTVP;    - để chỉ đạo thực hiện

- GVHDGD, GVHDCN;             - để thực hiện

- Đăng website, niêm yết, lưu.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Ngô Đức Thức

Số lượt xem : 261

Chưa có bình luận nào cho bài viết này