Thứ tư, ngày 25/11/2020

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:54 09/11/2020  

Kế hoạch hướng dẫn thực tập sư phạm năm học 2020 - 2021 dành cho sinh viên trường GDTC HuếSỞ GD&ĐT TT.HUẾ

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG

*

Số ….. KH/HBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH

HƯỚNG DẪN KIẾN TẬP SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN KHOA GDTC HUẾ

NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện chương trình và nhiệm vụ năm học 2020-2021, trường THPT Hai Bà Trưng triển khai công tác hướng dẫn Kiến tập sư phạm (KTSP) cho sinh viên khoa Giáo dục thể chất-An ninh quốc phòng năm 2020-2021 như sau:

I. THỜI GIAN: Từ 09/11 đến 05/12/2020 (04 tuần)

Tuần thứ

Ngày

Công việc

Thực hiện

Tuần 1

(09-14/11)

Thứ Hai

(09/11)

- 6h45: Sinh viên (SV) dự giờ chào cờ buổi sáng (Nếu trời mưa, SV dự giờ sinh hoạt lớp và làm việc với GVHDCN)

Ban chỉ đạo (BCĐ), GVHDCN, SV

- Sau chào cờ: SV tiếp xúc với lớp chủ nhiệm (khối 10)

GVHDCN, SV

- 8h00: SV làm việc với các Tổ chuyên môn (Phòng bộ môn)

Tổ trưởng và Tổ phó chuyên môn, SV

- 15h00: SV nghe báo cáo về trường (Phòng họp)

BCĐ, SV

- Trước chào cờ: SV tiếp xúc với lớp chủ nhiệm (khối 11)

GVHDCN, SV

- 16h45: SV dự giờ chào cờ buổi chiều

BCĐ, GVHDCN, SV

Thứ Ba

(10/11)

- SV bắt đầu thực hiện KTSP

BCĐ, giáo viên hướng dẫn giảng dạy (GVHDGD), SV

Tuần 2

(16-21/11)

 

 

- SV tiếp tục thực hiện KTSP

BCĐ, TTCM, GVHDGD, GVHDCN, SV

Thứ năm

(19/11)

SV nộp bải thu hoạch (Hạn cuối: 15h30) tại cô Nguyễn Thị Út

BCĐ, SV

Tuần 3

(23-28/11)

 

- SV tiếp tục thực hiện KTSP

BCĐ, TTCM, GVHDGD, GVHDCN, SV

Tuần 4

(30/11-05/12)

Thứ hai

(30/11)

- GVHD nộp kết quả đánh giá cho BCĐ (Hạn cuối: 17h20)

GVHDGD, GVHDCN, Học vụ

Thứ năm

(03/12)

- Tổng kết KTSP

BCĐ, TTCM, GVHDGD, GVHDCN, SV

Lưu ý:  - Kế hoạch cụ thể có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của nhà trường (nhà trường sẽ thông báo qua kế hoạch hoạt động từng tuần).

               - Sinh viên đến trường phải có trang phục đúng quy định.

II. PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN:

1. Giảng dạy:

SV sẽ được hướng dẫn trong buổi làm việc với Tổ chuyên môn ngày 09/11/2019.

2. Chủ nhiệm:

TT

Họ và tên sinh viên

Ngành học

Kiến tập chủ nhiệm lớp

Giáo viên hướng dẫn

01

Vĩnh Duy

GDANQP

10A2

Trần Thị Bích Thủy

02

Đặng Thắng

GDANQP

11A4

Đỗ Thị Thu Hằng

03

Hồ Văn Tuệ

GDANQP

11A8

Phan Thị Xuân Lan

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban giám hiệu: Lập Kế hoạch chỉ đạo thực hiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch theo quy định phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng; đánh giá bài thu hoạch của sinh viên; Tổng hợp kết quả KTSP, hoàn thiện báo cáo cuối đợt; Tổ chức Tổng kết.

2. Tổ trưởng chuyên môn: Báo cáo tình hình tổ chuyên môn cho SVKT (Chú ý thêm các nội dung: 1. Công tác giảng dạy của GV, tổ chuyên môn; 2. Nội dung, Kế hoạch giáo dục, SGK; 3. Hồ sơ môn học); Phân công giảng dạy (06 tiết cho mỗi sinh viên) cho các nhóm SVKT dự giờ; Phân công đánh giá cho điểm (phần kiến tập giảng dạy) cho từng sinh viên theo quy định của khoa GDTC (theo mẫu gửi kèm); Đề xuất điểm thưởng/phạt cho sinh viên (có biên bản) theo quy định của khoa GDTC (+/-0,1 đến +/-0,3) trên cơ sở tham khảo ý kiến của GVHDGD và GVHDCN.

3. Giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm: Báo cáo tình hình lớp chủ nhiệm cho SVKT (Chú ý thêm các nội dung: 1. Nội dung, kế hoạch công tác chủ nhiệm; 2. Hồ sơ chủ nhiệm); Đánh giá kết quả dự giờ chủ nhiệm (02 tiết cho mỗi sinh viên) cho SVKT theo hướng dẫn của khoa GDTC (theo mẫu gửi kèm).

4. Giáo viên hướng dẫn giảng dạy: Lên lớp cho SV dự giờ theo phân công của TTCM; Đánh giá kết quả dự giờ giảng dạy cho SVKT theo hướng dẫn của khoa GDTC.

5. Tổ Văn phòng: Chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo; Chuyển biểu mẫu và thu phiếu đánh giá, bài thu hoạch; Kế toán, thủ quỹ: Cụ thể hóa Kế hoạch tài chính theo hướng dẫn của khoa GDTC.

Nơi nhận:

- Khoa GDTC;                             - để phối hợp

- Ban giám hiệu, TTCM, TTVP; - để chỉ đạo thực hiện

- GVHDGD, GVHDCN;              - để thực hiện

- Đăng website, niêm yết, lưu.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Ngô Đức Thức

Số lượt xem : 102

Chưa có bình luận nào cho bài viết này