Thứ sáu, ngày 14/05/2021

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:06 01/09/2020  

Danh sách học sinh nhận học bổng từ cựu học sinh 1980-1983SỞ GD&ĐT TT.HUẾ

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 01 tháng 9 năm 2019

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG

Tài trợ: Tập thể niên khóa 1980-1983

Stt

Họ và tên

Lớp

Số tiền

Ký nhận

01

Đỗ Trọng Khánh Hoàng

11A3

1.000.000 đ

 

02

Nguyễn Thị Thảo Nhi

11B

1.000.000 đ

 

03

Võ Thị Hoài Ni

11D1

1.000.000 đ

 

04

Nguyễn Thị Hồng Nhung

12A8

1.000.000 đ

 

05

Tạ Nguyễn Sang Sang

12A8

1.000.000 đ

 

Cộng:

5.000.000 đ

Năm triệu đồng chẵn

Ghi chú: Học sinh nhận học bổng sau Lễ Khai giảng tại phòng Tài vụ (gặp cô Nguyễn Thị Út)

 

                      DUYỆT                                            Người đề nghị

 

 

 

 

 

 

                Ngô Đức Thức                                  Trần Khánh Phong

Số lượt xem : 204

Chưa có bình luận nào cho bài viết này