Thứ năm, ngày 01/10/2020

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:24 11/09/2020  

Danh sách học sinh nhận học bổng đầu năm học 2020 - 2021 

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG

Nguồn: Quỹ Nhân đạo 2019-2020

Stt

Họ và tên

Lớp

Số tiền

Ký nhận

 
 

01

Nguyễn Văn Nhật Mẫn

10A5

1.000.000 đ

   

02

Nguyễn Thị Phương Thanh

10A5

1.000.000 đ

   

03

Trần Tấn Đạt

10A10

1.000.000 đ

   

04

Nguyễn Thái Minh Phương

10B

1.000.000 đ

   

05

Lê Văn Minh Nhật

10D1

1.000.000 đ

   

06

Lê Hoàng Bình Nhi

10D1

1.000.000 đ

   

07

Lê Nguyễn Phương Anh

10D3

1.000.000 đ

   

08

Lê Thị Hồng Hà

11A1

1.000.000 đ

   

09

Trương Ngọc Hoàng

11A3

1.000.000 đ

   

10

Lê Trương Nam Hòa

11A4

1.000.000 đ

   

11

Nguyễn Quang Thuận

11A4

1.000.000 đ

   

12

Trương Nguyễn Thảo Vy

11A5

1.000.000 đ

   

13

Hoàng Ánh Dương

11A7

1.000.000 đ

   

14

Văn Thị Bảo Châu

11B

1.000.000 đ

   

15

Trần Văn Nhẫn

11B

1.000.000 đ

   

16

Trần Thị Thanh Huyền

11D1

1.000.000 đ

   

17

Trương Thị Thanh Thảo

11D1

1.000.000 đ

   

18

Trần Thị Ngọc Hòa

11D2

1.000.000 đ

   

19

Lê Thị Thùy Trinh

11D2

1.000.000 đ

   

20

Nguyễn Thị Thùy Linh

11D3

1.000.000 đ

   

21

Nguyễn Thị Trà My

11D3

1.000.000 đ

   

22

Lâm San Nhi

11D3

1.000.000 đ

   

23

Trương Đỗ Ngân Hà

12A1

1.000.000 đ

   

24

Nguyễn Đắc Hào

12A1

1.000.000 đ

   

25

Bùi Hà Minh Khanh

12A2

1.000.000 đ

   

26

Tôn Nữ Bảo Châu

12A3

1.000.000 đ

   

27

Lê Văn Hoàng Khanh

12A3

1.000.000 đ

   

28

Nguyễn Thị Thanh Phúc

12A3

1.000.000 đ

   

29

Nguyễn Trần Thiên Tuấn

12A3

1.000.000 đ

   

30

Ngô Văn Hà Phong

12A4

1.000.000 đ

   

31

Nguyễn Châu Tuấn

12A4

1.000.000 đ

   

32

Phạm Thị Thu Hiền

12A5

1.000.000 đ

   

33

Đặng Hoàng Bảo Khương

12A6

1.000.000 đ

   

34

Tôn Nữ ngọc Anh

12A7

1.000.000 đ

   

35

Châu Thị Diễm Hương

12A7

1.000.000 đ

   

36

Nguyễn Hồng Minh Quân

12A7

1.000.000 đ

   

37

Bạch Thị Thiện Tâm

12A8

1.000.000 đ

   

38

Phan Hữu Trọng

12A8

1.000.000 đ

   

39

Nguyễn Thị Như Ngọc

12A9

1.000.000 đ

   

40

Nguyễn Thị Quỳnh Nhi

12A9

1.000.000 đ

   

41

Hồ Nhật Bình

12B1

1.000.000 đ

   

42

Lê Thị Minh Ngọc

12B1

1.000.000 đ

   

43

Trần Minh Quang

12B1

1.000.000 đ

   

44

Tôn Nữ Sang Sang

12B1

1.000.000 đ

   

45

Nguyễn Thị Hoài Thương

12B1

1.000.000 đ

   

46

Nguyễn Hoàng Giang

12B2

1.000.000 đ

   

47

Nguyễn Thị Thanh Ngân

12D2

1.000.000 đ

   

48

Phạm Văn Hoàng Huy

12D2

1.000.000 đ

   

49

Lê Thị Như Ý

12D3

1.000.000 đ

   

Cộng:

49.000.000 đ

 

Bốn mươi chín triệu đồng chẵn

 
DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG

Nguồn: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TT.Huế

Stt

Họ và tên

Lớp

Số tiền

Ký nhận

 
 

01

Phan Thị Thủy Thương

10A9

1.000.000 đ

   

02

Huỳnh Thị Kim Diệu

10A10

1.000.000 đ

   

03

Nguyễn Phước Ngọc Tâm

10D1

1.000.000 đ

   

04

Võ Bá Thông

11A6

1.000.000 đ

   

05

Lê Nhật Hoàng

11B

1.000.000 đ

   

06

Nguyễn Hằng Bảo Trân

12A3

1.000.000 đ

   

07

Nguyễn Thị Thanh Hiền

12A7

1.000.000 đ

   

08

Nguyễn Thị Ngọc Hảo

12D1

1.000.000 đ

   

09

Huỳnh Thị Bích Thảo

12D1

1.000.000 đ

   

10

Lê Thị Ty

12D1

1.000.000 đ

   

Cộng:

10.000.000 đ

 

Mười triệu đồng chẵn

 

Số lượt xem : 147

Chưa có bình luận nào cho bài viết này