Thứ sáu, ngày 14/05/2021

Thành tích-Khen thưởng

Cập nhật lúc : 13:38 22/02/2021  

Khen thưởng học sinh xuất sắc kỳ thi thử TN THPT năm 2021 - Lần 1

tt HỌ ĐỆM TÊN LỚP MÔN GIẢI
1 Nguyễn Đặng Quỳnh Thư 12D2 CD 1
2 Trần Hải Khánh Huyền 12A6 CD 2
3 Lê Ngọc Khánh Trang 12A7 CD 2
4 Nguyễn Huy Cát Phương 12D1 CD 2
5 Nguyễn Ngọc Anh Thi 12A6 CD 3
6 Trương Nữ Gia Minh 12A5 Địa 1
7 Trương Ngọc Bảo Linh 12A5 Địa 2
8 Hoàng Ngọc Anh Vũ 12A7 Địa 2
9 Phan Nguyễn Hoàng Phúc 12D1 Địa 2
10 Huỳnh Thị Bích Thảo 12D1 Địa 2
11 Nguyễn Thị Thu Ngân 12A5 Địa 3
12 Nguyễn Thị Ngọc Minh 12D1 Địa 3
13 Hoàng Lê Minh Phương 12D1 Địa 3
14 Châu Hoài Trâm 12D1 Địa 3
15 Nguyễn Đăng Hoàng Giang 12A2 Hoá 1
16 Nguyễn Khoa Minh Nhật 12A2 Hoá 2
17 Vương Tiến Dũng 12D3 Hoá 3
18 Nguyễn Văn Quang Phú 12A2 Khối A 1
19 Lê Thị Ngọc Mai 12B1 Khối A 2
20 Nguyễn Khoa Phú 12A6 Khối A 3
21 Nguyễn Lê Tấn Dũng 12A2 Khối A1 1
22 Phạm Kim Ngân 12A6 Khối A1 2
23 Nguyễn Khoa Phú 12A6 Khối A1 3
24 Lê Thị Ngọc Mai 12B1 Khối B 1
25 Nguyễn Thị Nhật Quỳnh 12A2 Khối B 2
26 Lê Ngọc Gia Hiếu 12A2 Khối B 3
27 Nguyễn Khoa Minh Nhật 12A2 Khối B1 1
28 Lê Phan Bảo Trân 12A6 Khối B1 2
29 Lê Ngọc Gia Hiếu 12A2 Khối B1 3
30 Nguyễn Khoa Phú 12A6 Khối B1 3
31 Trương Thành Long 12A6 Khối C 1
32 Nguyễn Cao Bảo Khánh 12A6 Khối C 2
33 Trương Ngọc Bảo Linh 12A5 Khối C 3
34 Phan Nguyễn Hoàng Phúc 12D1 Khối C 3
35 Nguyễn Cao Bảo Khánh 12A6 Khối D 1
36 Nguyễn Mỹ Linh 12A8 Khối D 2
37 Trương Thành Long 12A6 Khối D 3
38 Lê Thị Ngọc Mai 12B1 KHTN 1
39 Phan Thị Diễm My 12A1 KHTN 2
40 Nguyễn Thị Nhật Quỳnh 12A2 KHTN 3
41 Nguyễn Văn Quang Phú 12A2 KHTN 3
42 Nguyễn Cao Bảo Khánh 12A6 KHXH 1
43 Trương Thành Long 12A6 KHXH 1
44 Trần Hải Khánh Huyền 12A6 KHXH 2
45 Nguyễn Anh Minh 12A6 KHXH 2
46 Trần Thị Ngọc Hương 12D1 KHXH 3
47 Lê Thị Ty 12D1 KHXH 3
48 Phạm Văn Hoàng Huy 12D2 KHXH 3
49 Trương Ngọc Bảo Linh 12A5 KHXH 3
50 Bùi Lê Phương Uyên 12A8 KHXH 3
51 Nguyễn Tiến Đạt 12A2 1
52 Nguyễn Văn Quang Phú 12A2 1
53 Lê Thanh Khánh Nguyên 12A6 1
54 Nguyễn Khoa Phú 12A6 1
55 Phan Thị Diễm My 12A1 2
56 Nguyễn Lê Tấn Dũng 12A2 2
57 Võ Nguyễn Minh Hoàng 12A6 2
58 Phan Thế Cương 12A9 2
59 Lê Thị Ngọc Mai 12B1 2
60 Trần Nguyễn Quỳnh Tâm 12A1 3
61 Nguyễn Hoàng Hồng Anh 12A2 3
62 Hồ Văn Trung 12A4 3
63 Phan Quốc Trung 12A6 3
64 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 12A5 Tiếng anh 1
65 Huỳnh Thế Minh Quý 12A9 Tiếng anh 2
66 Trần Hoài Khánh Linh 12A1 Tiếng anh 3
67 Phạm Hồ Thanh Hương 12D3 Tiếng anh 3
68 Dương Minh Khánh 12A7 Tiếng nhật 1
69 Vương Triều Châu 12A7 Tiếng nhật 2
70 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 12A7 Tiếng nhật 2
71 Thân Trọng Uyên Nhi 12A7 Tiếng nhật 2
72 Nguyễn Lê Hiền My 12A7 Tiếng nhật 3
73 Trương Hoàng Mỹ Trân 12B2 Sinh 1
74 Trần Thanh Toàn 12B2 Sinh 2
75 Trần Hoài Khánh Linh 12A1 Sinh 3
76 Lê Thị Ngọc Mai 12B1 Sinh 3
77 Trần Hữu Quý 12B1 Sử 1
78 Trần Lê Ngọc Toàn 12D3 Sử 1
79 Nguyễn Thị Ái Trâm 12D3 Sử 2
80 Nguyễn Đăng Gia Bảo 12D2 Sử 3
81 Nguyễn Cao Bảo Khánh 12A6 TN 1
82 Trương Thành Long 12A6 TN 2
83 Lê Thị Ngọc Mai 12B1 TN 2
84 Nguyễn Thị Thu Ngân 12A5 TN 3
85 Nguyễn Thị Bích Ngân 12D1 TN 3
86 Phạm Kim Ngân 12A6 Toán 1
87 Nguyễn Lê Tấn Dũng 12A2 Toán 2
88 Nguyễn Lê Cát Đan 12B1 Toán 3
89 Hồ Thảo Nguyên 12A5 Văn 1
90 Dương Thị Ánh Kiều 12A6 Văn 1
91 Trương Thành Long 12A6 Văn 1
92 Nguyễn Mỹ Linh 12A8 Văn 1
93 Hồ Thị Thùy Linh 12D1 Văn 1
94 Trần Thị Minh Phương 12D2 Văn 1
95 Nguyễn Thị Uyên Phương 12A3 Văn 2
96 Nguyễn Lam Phúc 12A5 Văn 2
97 Nguyễn Khánh Phương 12A7 Văn 2
98 Lê Hoàng Cát Tường 12A7 Văn 2
99 Trần Thụy Khang 12D1 Văn 2
## Nguyễn Thị Bích Ngân 12D1 Văn 2
## Nguyễn Quang Minh Nguyệt 12D1 Văn 2
## Phan Nguyễn Hoàng Phúc 12D1 Văn 2
## Phạm Vũ Mai Phương 12D1 Văn 2
## Hà Mai Nguyên 12D3 Văn 2
## Hồ Phan Thảo Nhi 12D3 Văn 2
## Võ Thị Như Ý 12D3 Văn 2
## Phạm Hòang Anh 12A5 Văn 3
## Hoàng Thị Bảo Uyên 12A7 Văn 3

Số lượt xem : 279