Thứ năm, ngày 01/10/2020

Thành tích-Khen thưởng

Cập nhật lúc : 13:38 09/02/2020  

Khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020

TT HỌ TÊN  LỚP MÔN GIẢI
1 Hồ Quang Nghị 10A2 Toán Nhì
2 Trần Đại Bảo Khanh 11A7 Toán Nhì
3 Trần Minh Quang 11B1 Toán Nhì
4 Hoàng Gia Hy 11B2 Sinh học Nhì
5 Lê Thị Ngọc Mai 11B1 Sinh học Nhì
6 Trần Thanh Nhàn 11B1 Sinh học Nhì
7 Hoàng Thái Sơn 11A7 Sinh học Nhì
8 Phạm Thục Nhi 11B2 Sinh học Nhì
9 Trần Bùi Thanh Nhi 11B2 Sinh học Nhì
10 Trần Thanh Toàn 11B2 Sinh học Nhì
11 Nguyễn Huỳnh Minh Thư 11D1 Tiếng pháp Nhì
12 Bùi Lê Phương Uyên 11A8 Tiếng pháp Nhì
13 Dương Minh Khánh 11A7 Tiếng nhật Nhì
14 Nguyễn Văn Tuấn Anh 10.B Hóa học Nhì
15 Phan Hoàng Nhung 10.B Hóa học Nhì
16 Hoàng Ngọc Bách 11A1 Hóa học Nhì
17 Nguyễn Đăng Hoàng Giang 11A2 Hóa học Nhì
18 Ngô Nguyên Vũ Duy 10D1 Tiếng anh Nhì
19 Lê Phan Bảo Trân 11A6 Tiếng anh Nhì
20 Nguyễn Bảo Ngọc 10.B Địa lí Nhì
21 Trương Minh Đạt 10A4 Tin học Nhì
22 Trương Đặng Thùy Anh 10D1 Ngữ văn Nhì
23 Nguyễn Đức Trãi 11A2 Vật lí Nhì
24 Lê Bình Phương Nhung 10.B Toán Nhất
25 Nguyễn Quốc Trung 10A3 Toán Nhất
26 Lê Bá Tuấn 10A1 Toán Nhất
27 Nguyễn Đắc Hào 11A1 Toán Nhất
28 Nguyễn Thanh Quân 11A3 Toán Nhất
29 Trương Hoàng Mỹ Trân 11B2 Sinh học Nhất
30 Nguyễn Lê Hiền My 11A7 Tiếng nhật Nhất
31 Lê Minh Trí 10A2 Hóa học Nhất
32 Nguyễn Khoa Minh Nhật 11A2 Hóa học Nhất
33 Huỳnh Thế Minh Quý 11A9 Tiếng anh Nhất
34 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 10D2 Địa lí Nhất
35 Nguyễn Tiến Đạt 11A2 Vật lí Nhất
36 Lê Khắc Minh Quân 10A1 Vật lí Nhất
37 Phan Nguyễn Tuấn Anh 10A2 Toán KK
38 Trần Đăng Bách 10A10 Toán KK
39 Võ Triều Dâng 10A1 Toán KK
40 Nguyễn Tiến Đạt 10A3 Toán KK
41 Lê Thị Ny Na 10A3 Toán KK
42 Lê Quang Trọng Nghĩa 10A6 Toán KK
43 Phan Thanh Nghĩa 10.B Toán KK
44 Lê Trần Phước Ngọc 10A8 Toán KK
45 Trần Văn Nhẫn 10.B Toán KK
46 Châu Thành Phước 10A3 Toán KK
47 Nguyễn Minh Quang 10A1 Toán KK
48 Võ Đình Ngọc Quang 10A3 Toán KK
49 Trần Việt Thắng 10A1 Toán KK
50 Nguyễn Công Thành 10A3 Toán KK
51 Võ Bá Thông 10A6 Toán KK
52 Huỳnh Trần Bảo Trí 10.B Toán KK
53 Nguyễn Thị Phương Trinh 10A3 Toán KK
54 Trần Hồ Đông Uyên 10A8 Toán KK
55 Phạm Bảo Ân 10A5 Toán KK
56 Hoàng Trân Minh Châu 11A9 Toán KK
57 Hồ Thủy Hoàng 11A6 Toán KK
58 Nguyễn Đắc Nhật Hoàng 11A2 Toán KK
59 Võ Nguyễn Minh Hoàng 11A6 Toán KK
60 Dương Minh Huyền 11A1 Toán KK
61 Trần Thị Thùy Ngân 11A1 Toán KK
62 Nguyễn Khoa Minh Nhật 11A2 Toán KK
63 Hồ Đắc Nhật Phi 11A6 Toán KK
64 Ngô Văn Hà Phong 11A4 Toán KK
65 Lê Đình Quý Sang 11A1 Toán KK
66 Dương Công Gia Thịnh 11B1 Toán KK
67 Trần Doãn Thọ 11A4 Toán KK
68 Lê Thành Trung 11A2 Toán KK
69 Lê Dương Trường Giang 11B2 Sinh học KK
70 Lê Ngọc Gia Hiếu 11A2 Sinh học KK
71 Mai Nguyễn Thảo Linh 11A4 Sinh học KK
72 Trần Ngọc Bích Loan 11A7 Sinh học KK
73 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 11B1 Sinh học KK
74 Trần Thị Quỳnh Nhi 11B2 Sinh học KK
75 Lê Minh Quân 11B1 Sinh học KK
76 Nguyễn Cao Bảo Tiên 11B1 Sinh học KK
77 Nguyễn Thị Bích Thi 10A8 Tiếng pháp KK
78 Trần Phương Hải Nhi 11A7 Tiếng nhật KK
79 Nguyễn Khánh Phương 11A7 Tiếng nhật KK
80 Nguyễn Hồng Minh Quân 11A7 Tiếng nhật KK
81 Trần Ngọc Diễm Quỳnh 11A7 Tiếng nhật KK
82 Lê Anh Thư 10A7 Tiếng nhật KK
83 Lê Thị Đoan Trang 11A7 Tiếng nhật KK
84 Trương Bá Chu Uyên 10A7 Tiếng nhật KK
85 Nguyễn Đình Quỳnh Anh 10A3 Hóa học KK
86 Nguyễn Phước Cảnh Lâm 10A3 Hóa học KK
87 Phan Thanh Nghĩa 10.B Hóa học KK
88 Phan Thị Diễm My 11A1 Hóa học KK
89 Tống Phước Minh Quang 11B1 Hóa học KK
90 Lê Bùi Khánh Nhi 11B1 Hóa học KK
91 Phan Thị Thanh Hằng 11A7 Hóa học KK
92 Lê Ngọc Anh 10D2 Tiếng anh KK
93 Trương Hà Châu 10D1 Tiếng anh KK
94 Huỳnh Phương Chi 10A9 Tiếng anh KK
95 Trần Nguyễn Trí Dũng 10A8 Tiếng anh KK
96 Nguyễn Nhật Hà 10A6 Tiếng anh KK
97 Trần Văn Hải 11A5 Tiếng anh KK
98 Lê Quang Hưng 10A8 Tiếng anh KK
99 Nguyễn Phước Vĩnh Khang 10A5 Tiếng anh KK
100 Lê Đình Đăng Khoa 11A9 Tiếng anh KK
101 Nguyễn Lê Nhật Minh 10D2 Tiếng anh KK
102 Lê Tuyết Ngân 10A9 Tiếng anh KK
103 Hồ Thảo Nguyên 11A5 Tiếng anh KK
104 Hoàng Phạm Phúc Nguyên 11A8 Tiếng anh KK
105 Nguyễn Đăng Hoàng Nhi 10A5 Tiếng anh KK
106 Nguyễn Lê Phương Nhi 10A6 Tiếng anh KK
107 Phạm Vũ Mai Phương 11D1 Tiếng anh KK
108 Võ Thị Minh Tâm 11D1 Tiếng anh KK
109 Hồ Ngọc Phương Thảo 10A3 Tiếng anh KK
110 Hồ Lê Minh Thi 10A6 Tiếng anh KK
111 Nguyễn Ngọc Anh Thi 11A6 Tiếng anh KK
112 Phạm Ngọc Khánh Thi 10A5 Tiếng anh KK
113 Dương Anh Thư 11D1 Tiếng anh KK
114 Nguyễn Thị Giáng Tiên 10A8 Tiếng anh KK
115 Trương Đặng Thùy Anh 10D1 Địa lí KK
116 Trần Lê Tuyết Trinh 10A6 Địa lí KK
117 Trần Phương Uyên 10D3 Địa lí KK
118 Đặng Thị Phương Anh 11A7 Địa lí KK
119 Nguyễn Đắc Hào 11A1 Địa lí KK
120 Trương Nữ Gia Minh 11A5 Địa lí KK
121 Lê Thị Huyền Trang 11A7 Địa lí KK
122 Nguyễn Nhật Khánh Hân 11B2 Địa lí KK
123 Hoàng Trân Minh Châu 11A9 Tin học KK
124 Trần Ngọc Nhã Phương 10A4 Ngữ văn KK
125 Trần Thị Hiếu Phương 10D1 Ngữ văn KK
126 Lê Thị Thùy Trinh 10D2 Ngữ văn KK
127 Phan Hà Nhật Uyên 10A5 Ngữ văn KK
128 Nguyễn Thị Hoài An 10A3 Ngữ văn KK
129 Nguyễn Đăng Gia Bảo 11D2 Ngữ văn KK
130 Châu Thị Phước Huyền 10D1 Ngữ văn KK
131 Dương Thị Ngọc Huyền 10D3 Ngữ văn KK
132 Trần Hải Khánh Huyền 11A6 Ngữ văn KK
133 Nguyễn Anh Cao Kỳ 10D1 Ngữ văn KK
134 Hồ Thị Thùy Linh 11D1 Ngữ văn KK
135 Nguyễn Ngọc Ý Linh 10D1 Ngữ văn KK
136 Nguyễn Trương Ngọc Minh 11B1 Ngữ văn KK
137 Nguyễn Thị Trà My 10D3 Ngữ văn KK
138 Huỳnh Thị Thúy Nga 10D2 Ngữ văn KK
139 Nguyễn Thị Phương Ngân 10D2 Ngữ văn KK
140 Hồ Hoàng Bảo Ngọc 10A4 Ngữ văn KK
141 Lương Thị Phương Anh 11B2 Ngữ văn KK
142 Nguyễn Phúc Gia Bảo 10D3 Ngữ văn KK
143 Trần Hoàng Quỳnh Châu 10D1 Ngữ văn KK
144 Nguyễn Trần Linh Đan 11D1 Ngữ văn KK
145 Phan Đỗ Ngân Hà 11D1 Ngữ văn KK
146 Đỗ Huy Hoàng 11D1 Ngữ văn KK
147 Trương Ngọc Hoàng 10A3 Ngữ văn KK
148 Nguyễn Đắc Trung Huy 10A8 Ngữ văn KK
149 Nguyễn Chí Công 11A4 Vật lí KK
150 Trương Văn Minh Hoàng 11A1 Vật lí KK
151 Nguyễn Duy Hoàng Phương 11A2 Vật lí KK
152 Trần Nguyễn Quỳnh Tâm 11A1 Vật lí KK
153 Hồ Văn Trung 11A4 Vật lí KK
154 Phan Quốc Trung 11A6 Vật lí KK
155 Võ Bá Hoàn Vũ 11A5 Vật lí KK
156 Dương Gia Bảo 10A5 Vật lí KK
157 Hoàng Cao Bảo Châu 10.B Vật lí KK
158 Võ Tiến Đạt 10A2 Vật lí KK
159 Lê Nhật Hoàng 10.B Vật lí KK
160 Nguyễn Công Minh 10A8 Vật lí KK
161 Trần Việt Thắng 10A1 Vật lí KK
162 Nguyễn Quốc Trung 10A3 Vật lí KK
163 Lê Bá Tuấn 10A1 Vật lí KK
164 Trương Ngọc Hiệp 10A4 Toán Ba
165 Đỗ Trọng Khánh Hoàng 10A3 Toán Ba
166 Tô Ngọc Phước 10A1 Toán Ba
167 Nguyễn Hữu Nhật Quang 10A3 Toán Ba
168 Lê Quang Đạt 11B1 Toán Ba
169 Nguyễn Tiến Đạt 11A2 Toán Ba
170 Phan Thị Diễm My 11A1 Toán Ba
171 Đào Vũ Phát 11A2 Toán Ba
172 Nguyễn Văn Quang Phú 11A2 Toán Ba
173 Lê Ngọc Bảo Trân 11A1 Toán Ba
174 Nguyễn Khoa Diệu Ánh 11B2 Sinh học Ba
175 Hồ Nhật Bình 11B1 Sinh học Ba
176 Võ Hồng Lợi 11A2 Sinh học Ba
177 Lê Thị Minh Ngọc 11B1 Sinh học Ba
178 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi 11B1 Sinh học Ba
179 Trương Nguyễn Thông 11B1 Sinh học Ba
180 Nguyễn Hằng Bảo Trân 11A3 Sinh học Ba
181 Trương Hoàng Bách 10A7 Tiếng nhật Ba
182 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 11A7 Tiếng nhật Ba
183 Lê Ngọc Gia Hiếu 11A2 Hóa học Ba
184 Võ Quang Nhật 11A1 Hóa học Ba
185 Đào Vũ Phát 11A2 Hóa học Ba
186 Lê Đức Huy 11B1 Hóa học Ba
187 Trần Thị Vân Anh 10D2 Tiếng anh Ba
188 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 11A5 Tiếng anh Ba
189 Nguyễn Phước Khánh Hà 11D1 Tiếng anh Ba
190 Hồ Thủy Hoàng 11A6 Tiếng anh Ba
191 Nguyễn Cao Bảo Khánh 11A6 Tiếng anh Ba
192 Nguyễn Anh Cao Kỳ 10D1 Tiếng anh Ba
193 Trương Thành Long 11A6 Tiếng anh Ba
194 Trần Ngọc Minh 11A6 Tiếng anh Ba
195 Hoàng Thị Minh Ngọc 10D2 Tiếng anh Ba
196 Trần Lê Uyên Phương 10A8 Tiếng anh Ba
197 Phan Khánh Quỳnh 11A6 Tiếng anh Ba
198 Lê Thu Thủy 11D2 Tiếng anh Ba
199 Lê Phước Bảo Long 10A3 Địa lí Ba
## Nguyễn Thị Phương Hiền 11A9 Địa lí Ba
201 Phan Nguyễn Hoàng Phúc 11D1 Địa lí Ba
## Hoàng Ngọc Anh Vũ 11A7 Địa lí Ba
## Nguyễn Tiến Đạt 10A3 Tin học Ba
## Nguyễn Đắc Nhật Hoàng 11A2 Tin học Ba
## Hồ Nhật Huy 11A9 Tin học Ba
## Mai Văn Tuấn Kiệt 10A5 Tin học Ba
## Hoàng Văn Nguyên 11A6 Tin học Ba
## Nguyễn Minh Quang 10A1 Tin học Ba
## Lê Đức Phúc Long 10A1 Tin học Ba
210 Nguyễn Thị Xuân Thanh 10D2 Ngữ văn Ba
211 Hồ Thị Minh Thư 10D1 Ngữ văn Ba
212 Trần Thị Minh Phương 11D2 Ngữ văn Ba
213 Vương Triều Châu 11A7 Ngữ văn Ba
214 Châu Thị Diễm Hương 11A7 Ngữ văn Ba
215 Hà Thúc Minh Quân 11A4 Vật lí Ba
216 Trần Doãn Thọ 11A4 Vật lí Ba
217 Hồ Quang Nghị 10A2 Vật lí Ba

Số lượt xem : 726