Thứ hai, ngày 27/06/2022

Tư liệu dạy và học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Lịch sử lớp 10 học kì 1

  BÀI 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI (tiết 15-16 theo PPCT)   1. Những cuộc phát kiến địa lí - Nguyên nhân: + Sâu xa:     Sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất đã làm cho nhu cầu về...

Đề cương ôn tập HK2 Sử NH 2021-2022

Tải file đính kèm để xem chi tiết.

Đề cương ôn tập HK2 Văn NH 2021-2022

Tải file đính kèm để xem chi tiết.

Đề cương ôn tập HK2 Lý NH 2021-2022

Tải file đính kèm để xem chi tiết.

Đề cương ôn tập HK2 Toán NH 2021-2022

Tải file đính kèm để xem chi tiết.

Đề cương ôn tập HK1 Lý NH 2021-2022

Tải file đính kèm để xam chi tiết

Đề cương ôn tập HK1 Sử NH 2021-2022

Tải file đính kèm để xem chi tiết.

Đề cương ôn tập HK1 Toán NH 2021-2022

Tải file đính kèm để xem chi tiết

Đề cương ôn tập HK1 NN NH 2021-2022

Tải file đính kèm để xem chi tiết

Đề cương ôn tập HK1 Địa NH 2021-2022

Tải file đính kèm để xem chi tiết

Đề cương ôn tập HK1 CD NH 2021-2022

Tải file đính kèm để xem chi tiết