Thứ hai, ngày 27/06/2022

Giới thiệu sách

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Giới thiệu sách mới 1/2021

1/ Phương pháp hàm số trong giải toán : Phương trình hệ bất phương trình, chứng minh bất đẳng thức giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất Tác giả: TS. Lê Xuân Sơn, ThS. Lê Khánh Hưng Số ĐKCB:...

Giới thiệu sách mới 12

1/ 100 đề kiểm tra định kì trắc nghiệm toán 12 Tác giả: Trần Minh Tiến, Trần Thanh Phong Số ĐKCB:14.798- 14.802 2/ Học tốt môn toán lớp 12 giải tích  Tác giả: Nguyễn Thị Lanh Số ĐKCB: 15.819 - 15.823 3/ Sử dụng máy...

Giới thiệu sách mới 11

1/  Phương pháp hàm số trong giải toán phương trình, hệ bất phương trình, chứng minh bất đẳng thức giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất Tác giả: TS. Lê Xuân Sơn, ThS. Lê Khánh Hưng Số ĐKCB: 16.390-16.394  2/...

Giới thiệu sách mới tháng 9/2020

1/ Bồi dưỡng đại số 10 Tác giả: NGƯT: Phạm Quốc Phong Số ĐKCB:15.672- 15.674 2/ Bài giảng và lời giảng chi tiết hình học 10  Tác giả: ThS. Lê Hồng Đức, Nhóm Cự Môn Số ĐKCB: 15.674-15.676 3/ Giải nhanh bằng máy tính bỏ...

Giới thiệu sách mới 1/2020

1/ 500 + câu hỏi trắc nghiệm toán hay và khó tăng dần hình học 12 Tác giả: Đặng Quang Hiếu, Cao Tuấn, Lê Bá Bảo, Nguyễn Đỗ Chiến Số ĐKCB: 16.048-16.050 2/ 500 + câu hỏi trắc nghiệm toán hay và...

Giới thiệu sách mới 12

1/ Phân tích tư duy giải câu điểm 8, 9, 10 trong các kì thi THPT Quốc Gia môn Toán Tác giả: Vương Thanh Bình Số ĐKCB:15.961-15.965 2/ Đột phá 20 đề thi 2019 môn vật lí Tác giả: Hoàng Sư Điểu Số ĐKCB:  3/...

Giới thiệu sách mới 11

1/ Chinh phục điểm 8, 9, 10 bài tập trắc nghiệm hình học  Tác giả:  2/ Rèn luyện kĩ năng giải hóa học 10 3/ Ứng dụng tổ hợp và xác suất trong giải bài tập di tuyền 4/ Chinh phục lý thuyết...

Giới thiệu sách mới 10

1/ 100 đề kiểm tra định kì trắc nghiệm toán 11 Tác giả: Trần Minh Tiến, Trần Thanh Phong Số ĐKCB: 14.765-14.769 2/ Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 12  Tác giả: Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh Số ĐKCB: 15.428-15.432   3/ 400...

Giới thiệu sách mới tháng 9/2019

1/ Bồi dưỡng đại số 10  Tác giả: NGƯT. Phạm Quốc Phong Số ĐKCB: 15.672 - 15.674 2/ Rèn luyện kĩ năng giải toán 11 trắc nghiệm (Phần giải tích) Tác giả: Thái Văn Quân Số ĐKCB: 15.626 -15.628 3/ Học tốt môn toán lớp...

Giới thiệu sách mới

1/  Công phá toán 1 lơp 10 Tác giả: Châu Văn Điệp, Đặng Việt Đông, Ngọc Huyền LB,... Số ĐKCB: 15534- 15536 2/ Công phá kỹ thuật Casio Tác giả; Nguyễn Ngọc Lam, Ngọc Huyền LB  Số ĐKCB: 15.537 - 15.539 3/ Phân loại và...

GIỚI THIỆU SÁC MỚI

1/ Phân loại và giải chi tiết các dạng bài tập hình học 11 Tác giả: TS. Trần Xuân Tiếp, TS. Phạm Toàn, TS.Phan Hoàng Ngân Số ĐKCB: 15.436 - 15.440 2/ Đột phá 8+ môn toán kì thi THPT Quốc Gia....

Giới thiệu sách mới

1/ Bộ đề minh họa luyện thi THPT Quốc Gia năm 2019 Tác giả: Nguyễn Cảnh Duy, Nguyễn Quang Huy, Lê Thị Anh Đoan,Nguyễn Văn Rin, Trần Công Diêu, Trần Ngọc Đức Toàn Số ĐKCB: 2/ Info Granphic chinh phục kỳ thi...