Thứ năm, ngày 01/10/2020

Sổ liên lạc

Tài khoản (Mã HS):
Mật khẩu:
Quên mật khẩu? | Quên Mã học sinh?
Hướng dẫn sử dụng
  • Để thực hiện chức năng tra cứu thông tin học sinh, xin hãy nhập vào mã học sinh và mật khẩu ở các ô bên trên.
  • Phải nhập đúng các ký tự hoa và thường đối với trường "Mật khẩu".
  • Đối với học sinh đăng nhập lần đầu thì mật khẩu được cấp mặc định là mã học sinh. Sau khi đăng nhập các học sinh nên đổi mật khẩu để đảm bảo chế độ bảo mật thông tin cá nhân.
  • Bấm vào Quên mật khẩu? để gửi yêu cầu thiết lập lại mật khẩu đã mất