Thứ năm, ngày 01/10/2020

Năm 2020

Cập nhật lúc : 17:54 25/09/2020  

Tuần 40 năm 2020
Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 04/10/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(28/09/2020)

Chào cờ. Dạy và học bình thường theo TKB mới (Áp dụng từ 28/9/2020).

8h: Bàn giao kế toán.

Chào cờ. Dạy và học bình thường theo TKB mới.

Thứ Ba
(29/09/2020)

Dạy và học bình thường.

Dự tập huấn chuyên môn theo kế hoạch của Sở.

Dạy và học bình thường.

Dự tập huấn chuyên môn theo kế hoạch của Sở.

Thứ Tư
(30/09/2020)

Dạy và học bình thường.

Dự tập huấn chuyên môn theo kế hoạch của Sở.

Dạy và học bình thường.

Dự tập huấn chuyên môn theo kế hoạch của Sở.

Thứ Năm
(01/10/2020)

Dạy và học bình thường.

Dạy và học bình thường. 15h: Hội ý cấp ủy. 15h30: Họp chi bộ.

18h: Tổ chức trung thu cho con em CBGVNV.

Thứ Sáu
(02/10/2020)

Dạy và học bình thường. 8h. Họp lãnh đạo.

Dạy và học bình thường.

Thứ Bảy
(03/10/2020)

Dạy và học bình thường.

Dạy và học bình thường.

Chủ Nhật
(04/10/2020)