Thứ hai, ngày 27/06/2022

Năm 2022

Cập nhật lúc : 09:54 20/05/2022  

Tuần 21 năm 2022
Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(23/05/2022)

Từ 14h00: Tổng kết tổ chuyên môn.

Thứ Ba
(24/05/2022)

Từ 8h00: Tổng kết lớp khối 10 và 12. HS khối 12 học quy chế thi.

Từ 14h00: Tổng kết lớp khối 11

Thứ Tư
(25/05/2022)

Từ 8h00: Họp HĐTĐ GV. Tp: BGH, TT, BTĐ, TTND, TKHĐ.

Từ 16h00: Tổng kết phát thưởng toàn trường.

Thứ Năm
(26/05/2022)

Từ 8h00: Tổng kết hội đồng giáo dục, học qui chế thi.

Thứ Sáu
(27/05/2022)

LĐVS trường lớp theo kế hoạch.

Tham gia các cuộc thi của ngày Hội đoàn viên người lao động.

Thứ Bảy
(28/05/2022)
Chủ Nhật
(29/05/2022)