Thứ sáu, ngày 14/05/2021

Năm 2021

Cập nhật lúc : 10:40 14/05/2021  

Tuần 20 năm 2021
Từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/05/2021)

8h: Duyệt HK các khối 10 và 11. Tp: BGH, GVCN, BCH ĐT, GT. K10: P.21; K11: P.GV

Thứ Ba
(18/05/2021)

7h30: Kiểm tra chuyên đề: Thu chi của các đoàn thể trong nhà trường.

Thứ Tư
(19/05/2021)
Thứ Năm
(20/05/2021)

GVCN nhận bảng điểm tổng hợp, SLL, Giấy khen và chủ động tổ chức tổng kết lớp (Online).

Thứ Sáu
(21/05/2021)

Tổng kết tổ chuyên môn. Tổ trưởng chủ động chọn phương án tổ chức phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Thứ Bảy
(22/05/2021)
Chủ Nhật
(23/05/2021)