Thứ Hai, 10/05/2021

Buổi sáng

K10: KTHK2 theoo lịch. K12: Học bình thường theo TKB (Bắt đầu học từ tiết 1).

Hạn cuối GVBM K12 trả bài tự luận cho HS.

Buổi chiều

K11: KTHK2 theoo lịch.

Thứ Ba, 11/05/2021

Buổi sáng

Học sinh nghỉ học. GV chấm bài KTHK2.

Buổi chiều

Học sinh nghỉ học. GV chấm bài KTHK2.

Thứ Tư, 12/05/2021

Buổi sáng

Dạy học bình thường theo TKB. K12: Thi thử lần 2 theo lịch.

9h: Hạn cuối GV K10,11 nộp bài tự luận đã chấm.

Buổi chiều

Dạy học bình thường theo TKB. K12: Thi thử lần 2 theo lịch.

Thứ Năm, 13/05/2021

Buổi sáng

Dạy học bình thường theo TKB. K12: Thi thử lần 2 theo lịch.

Buổi chiều

Dạy học bình thường theo TKB. K12: Thi thử lần 2 theo lịch.

Thứ Sáu, 14/05/2021

Buổi sáng

Dạy học bình thường theo TKB.

Buổi chiều

Dạy học bình thường theo TKB.

Thứ Bảy, 15/05/2021

Buổi sáng

Dạy học bình thường theo TKB. Tiết SH: Bình hạnh kiểm HK2 theo lớp.

8h: Họp HĐKL tại phòng Khách. Tp: BGH, BTĐ, GT, GVCN (11A4, 11A6, 11D1), TKHĐ, PH và HS vi phạm.

Buổi chiều

Dạy học bình thường theo TKB. Tiết SH: Bình hạnh kiểm HK2 theo lớp.

Chủ Nhật, 16/05/2021

Buổi chiều

15h: Duyệt HK các khối. Tp: BGH, GVCN, BCH Đoàn trường, GT. (K12: P.GV, K11: P.22; K10: P.23)