Thứ Hai, 28/09/2020

Buổi sáng

Chào cờ. Dạy và học bình thường theo TKB mới (Áp dụng từ 28/9/2020).

8h: Bàn giao kế toán.

Buổi chiều

Chào cờ. Dạy và học bình thường theo TKB mới.

Thứ Ba, 29/09/2020

Buổi sáng

Dạy và học bình thường.

Dự tập huấn chuyên môn theo kế hoạch của Sở.

Buổi chiều

Dạy và học bình thường.

Dự tập huấn chuyên môn theo kế hoạch của Sở.

Thứ Tư, 30/09/2020

Buổi sáng

Dạy và học bình thường.

Dự tập huấn chuyên môn theo kế hoạch của Sở.

Buổi chiều

Dạy và học bình thường.

Dự tập huấn chuyên môn theo kế hoạch của Sở.

Thứ Năm, 01/10/2020

Buổi sáng

Dạy và học bình thường.

Buổi chiều

Dạy và học bình thường. 15h: Hội ý cấp ủy. 15h30: Họp chi bộ.

18h: Tổ chức trung thu cho con em CBGVNV.

Thứ Sáu, 02/10/2020

Buổi sáng

Dạy và học bình thường. 8h. Họp lãnh đạo.

Buổi chiều

Dạy và học bình thường.

Thứ Bảy, 03/10/2020

Buổi sáng

Dạy và học bình thường.

Buổi chiều

Dạy và học bình thường.