Thứ hai, ngày 27/06/2022

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 17/09/2012  

Ban giám hiệu

 

Hiệu trưởng: Ngô Đức Thức
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa học
Trình độ quản lí: Chứng chỉ quản lý Giáo dục
Trình độ chính trị: Trung cấp

 

P. Hiệu trưởng: Trần Khánh Phong
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngữ văn
Trình độ quản lí: Chứng chỉ quản lý Giáo dục
Trình độ chính trị: Trung cấp

 

P. Hiệu trưởng: Trần Thị Kim Oanh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận & PPGD Địa lí

Trình độ quản lí: Chứng chỉ quản lý Giáo dục

Trình độ chính trị: Trung cấp

 

P. Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hoa Phượng
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Trết học
Trình độ quản lí: Chứng chỉ quản lý Giáo dục
Trình độ chính trị: Trung cấp

Số lượt xem : 19147