Thứ hai, ngày 27/06/2022

Lễ kỷ niệm ngày truyền thống nhà trường và 8-3

 • Vòng thi sơ loại múa sạp

 • Thầy Hiệu trưởng đại diện tặng hoa nhân ngày 8-3

 • Thầy Hiệu trưởng phát biểu kỷ niệm

 • Vòng thi sơ loại múa sạp

 • Vòng thi sơ loại múa sạp

 • Tiết mục văn nghệ 10B2

 • Tiết mục văn nghệ 10B2

 • Tiết mục văn nghệ 10B2

 • Vòng thi sơ loại múa sạp

 • Vòng thi sơ loại múa sạp

 • Vòng thi sơ loại múa sạp

 • Vòng thi sơ loại múa sạp

 • Vòng thi sơ loại múa sạp

 • Vòng thi sơ loại múa sạp

 • Vòng thi sơ loại múa sạp

 • Tiết mục văn nghệ 10B2