Thứ hai, ngày 27/06/2022

Lễ kỷ niệm 20-11-2018

 • Văn nghệ chào mừng

 • Cựu CBGV&GV nhà trường

 • Cựu CBGV&GV nhà trường

 • Văn nghệ chào mừng

 • Văn nghệ chào mừng

 • Toàn cảnh buổi tọa đàm

 • Ban đại diện CMHS phát biểu chúc mừng

 • Văn nghệ chào mừng

 • Cựu GV phát biểu nhân ngày 20/11

 • Tặng quà tình nghĩa cho con cựu GV

 • Cựu CBGV&GV nhà trường

 • Văn nghệ chào mừng

 • Văn nghệ chào mừng

 • Văn nghệ chào mừng

 • Cựu CBGV&GV nhà trường

 • Cựu CBGV&GV nhà trường

 • Cựu CBGV&GV nhà trường

 • Cựu CBGV&GV nhà trường

 • Cựu CBGV&GV nhà trường

 • Đại biểu đến dự & chúc mừng

 • Văn nghệ chào mừng

 • Thầy HT phát biểu nhân ngày 20/11

 • Hải đội 2 tặng hoa chúc mừng

 • Ban đại diện CMHS tặng hoa chúc mừng