Thứ hai, ngày 27/06/2022

Lễ khai giảng năm học 2019-2020

 • Toàn cảnh buổi lễ

 • Màn văn nghệ truyền thống

 • Màn văn nghệ truyền thống

 • Màn văn nghệ truyền thống

 • Màn văn nghệ truyền thống

 • Màn văn nghệ truyền thống

 • Màn văn nghệ truyền thống

 • Màn văn nghệ truyền thống

 • Đón HS lớp 10

 • Màn văn nghệ truyền thống

 • Đón HS lớp 10

 • Màn văn nghệ truyền thống

 • Thầy hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng

 • Cô phó hiệu trưởng đọc thư của Chủ tịch nước

 • Trao học bổng

 • Trao học bổng

 • Trao học bổng

 • Trao học bổng

 • Phát thưởng

 • Trao học bổng Sacombank

 • Đón HS lớp 10

 • Lễ chào cờ

 • Lễ chào cờ

 • Thầy hiệu trưởng đánh trống khai giảng

 • Trao học bổng