Thứ tư, ngày 25/05/2022

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018-2019

 • chủ tịch đoàn và đoàn thư ký

 • Đại biểu Đoàn cấp trên

 • BCH nhiệm kỳ 2021 2022 ra mắt

 • ban kiểm phiếu làm việc

 • phát thưởng cá nhân xuất sắc

 • trình bày tham luận

 • bỏ phiếu

 • cá nhân có thành tích xuất sắc

 • toàn cảnh đại hội

 • văn nghệ chào mừng

 • Đại hội biểu quyết

 • Đại hội thống nhất ý kiến