Thứ sáu, ngày 14/05/2021

Khai giảng - Tổng kết năm học

 • Phát thưởng cho HS xuất sắc

 • Thầy Hiệu trưởng đánh trống khai giảng

 • Thầy Hiệu trưởng cắt bong bóng khai giảng

 • Đón HS lớp 10

 • Đại biểu tham dự lễ

 • Màn truyền thống

 • Lễ chào cờ

 • Đội cờ

 • Phát thưởng cho HS xuất sắc

 • Phát thưởng cho HS xuất sắc

 • Trao học bổng

 • Trao học bổng

 • Trao học bổng

 • Trao học bổng

 • Trao học bổng

 • Đại diện lãnh đạo Tỉnh tặng hoa chúc mừng