Thứ năm, ngày 19/10/2017

Thông tin đơn vị

  Trường THPT Hai Bà Trưng - 14 Lê Lợi - TP Huế

  Trường THPT Hai Bà Trưng (thành phố Huế) là một trong những ngôi trường lớn ở miền Trung và trên toàn quốc. Được thành lập ngày 15 tháng 7 năm 1917, lúc đó trường mang tên Đồng Khánh. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, trường được mang nhiều tên gọi khác nhau. Từ 1919 đến 1954, trường mang tên Cao đẳng tiểu học Đồng Khánh. Từ 1955 đến 1975, trường mang tên trường Nữ trung học Đồng Khánh gồm hai cấp: Đệ Nhất cấp và Đệ Nhị cấp. Sau ngày thống nhất đất nước, trường được mang tên Trường cấp III Trưng Trắc. Từ năm 1981 đến nay, trường được đổi tên thành Trường THPT Hai Bà Trưng.

Lễ hội 100 năm Đồng Khánh - Hai Bà Trưng

  Trang vàng 100 năm ĐK-HBT

  Trường THPT Hai Bà Trưng xin trân trọng cảm tạ và ghi nhận sự đóng góp, hỗ trợ cho lễ hội của:

Tin tức & Sự kiện

Thông báo - Bản tin

Thư viện ảnh

 • Đại hội Công đoàn NK 2017-2022

 • Đại hội Công đoàn NK 2017-2022

 • Đại hội Công đoàn NK 2017-2022

 • Hội nghị CBCC-VC

 • Hội nghị CBCC-VC

 • Hội nghị CBCC-VC

 • Hội nghị CBCC-VC

 • Hội nghị CBCC-VC

 • Hội nghị CBCC-VC

 • Hội nghị CBCC-VC

 • Đại hội Công đoàn NK 2017-2022

 • Đại hội Công đoàn NK 2017-2022

 • Đại hội Công đoàn NK 2017-2022

 • Đại hội Công đoàn NK 2017-2022

 • Đại hội Công đoàn NK 2017-2022

 • Đại hội Công đoàn NK 2017-2022

 • Đại hội Công đoàn NK 2017-2022

 • Đại hội Công đoàn NK 2017-2022

 • Đại hội Công đoàn NK 2017-2022

 • Đại hội Công đoàn NK 2017-2022

 • Đại hội Công đoàn NK 2017-2022

 • Đại hội Công đoàn NK 2017-2022

 • Hội nghị CBCC-VC

 • Hội nghị CBCC-VC

 • Hội nghị CBCC-VC

 • Tặng quà cho HS ở Quảng Bình sau bão số 10

 • Tặng quà cho HS ở Quảng Bình sau bão số 10

 • Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Hai Bà Trưng

 • Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Hai Bà Trưng

 • Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Hai Bà Trưng

 • Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Hai Bà Trưng

 • Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Hai Bà Trưng

 • Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Hai Bà Trưng

 • Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Hai Bà Trưng

 • Tặng quà cho HS ở Quảng Bình sau bão số 10

 • Tặng quà cho HS ở Quảng Bình sau bão số 10

 • Tặng quà cho HS ở Quảng Bình sau bão số 10

 • Hội nghị CBCC-VC

 • Hội nghị CBCC-VC

 • Tặng quà cho HS ở Quảng Bình sau bão số 10

 • Tặng quà cho HS ở Quảng Bình sau bão số 10

 • Tặng quà cho HS ở Quảng Bình sau bão số 10

 • Tặng quà cho HS ở Quảng Bình sau bão số 10

 • Tặng quà cho HS ở Quảng Bình sau bão số 10

 • Tặng quà cho HS ở Quảng Bình sau bão số 10